صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری بانک رفاه کارگران کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد 77,447,564,722
ضامن نقد شوندگی دوم: ندارد
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: نوید رفیعی تبریزی 26,062
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
تعداد واحدهای باقی مانده: 173,938 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,009,495
تاریخ آغاز فعالیت: 1389/04/15 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,971,666
تاریخ محاسبه NAV: 1396/01/08 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,971,666
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود