صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری بانک رفاه کارگران کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: کارگزاری بانک رفاه کارگران 75,152,660,116
ضامن نقد شوندگی دوم: ندارد ندارد
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی قواعد تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: نوید رفیعی تبریزی 24,850
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
تعداد واحدهای باقی مانده: 175,150 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,068,878
تاریخ آغاز فعالیت: 1389/04/15 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,024,252
تاریخ محاسبه NAV: 1395/10/13 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,024,252
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود