اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 33,469
تعداد واحدهای باقی مانده: 166,531
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 108,342,402,865
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,281,934
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,237,097
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,237,097
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک رفاه کارگران
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : مسعود زمانی شیشه گران , ,نوشین ناصری ,نوید رفیعی تبریزی
مدیر ثبت : کارگزاری بانک رفاه کارگران
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/04/15
نوع صندوق :
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/07/25 3,281,934 3,237,097 0 0 96,263 49 62,794 33,469 108,342,402,865
  2 1396/07/24 3,275,897 3,231,842 0 0 96,263 0 62,745 33,518 108,324,893,912
  3 1396/07/23 3,257,521 3,213,869 0 0 96,263 0 62,745 33,518 107,722,444,571
  4 1396/07/22 3,252,747 3,210,187 0 0 96,263 0 62,745 33,518 107,599,063,719
  5 1396/07/21 3,228,364 3,184,518 0 0 96,263 0 62,745 33,518 106,738,683,630
  6 1396/07/20 3,228,383 3,184,538 0 0 96,263 0 62,745 33,518 106,739,331,187
  7 1396/07/19 3,228,402 3,184,557 0 0 96,263 51 62,745 33,518 106,739,982,878
  8 1396/07/18 3,224,956 3,181,174 0 0 96,263 11 62,694 33,569 106,788,837,109
  9 1396/07/17 3,215,832 3,172,366 0 0 96,263 0 62,683 33,580 106,528,054,474
  10 1396/07/16 3,209,173 3,165,976 0 0 96,263 0 62,683 33,580 106,313,465,610
  11 1396/07/15 3,245,138 3,201,401 0 0 96,263 0 62,683 33,580 107,503,031,453
  12 1396/07/14 3,271,302 3,227,181 0 0 96,263 0 62,683 33,580 108,368,730,049
  13 1396/07/13 3,271,313 3,227,192 0 0 96,263 0 62,683 33,580 108,369,095,533
  14 1396/07/12 3,271,323 3,227,202 0 0 96,263 0 62,683 33,580 108,369,443,886
  15 1396/07/11 3,261,095 3,217,120 0 70 96,263 0 62,683 33,580 108,030,905,777
  16 1396/07/10 3,276,801 3,232,627 0 0 96,193 0 62,683 33,510 108,325,343,799
  17 1396/07/09 3,295,990 3,251,854 0 0 96,193 0 62,683 33,510 108,969,624,305
  18 1396/07/08 3,296,005 3,251,868 0 0 96,193 0 62,683 33,510 108,970,112,086
  19 1396/07/07 3,296,019 3,251,883 0 0 96,193 0 62,683 33,510 108,970,604,387
  20 1396/07/06 3,296,034 3,251,898 0 0 96,193 0 62,683 33,510 108,971,101,205
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق