صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
شعبه‌های صندوق
نام شعبه آدرس مدیر ثبت تلفن
مرکزی شهرک غرب - بلوار دادمان - خیابان فخار مقدم - نبش بوستان دوم غربی - پلاک ۲۲ نوید رفیعی تبریزی ۸۸۵۶۹۰۶۳-۸۸۵۶۹۰۳۵-۸۸۵۶۷۹۸۴