صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۰ ۰ (۰.۷۱) ۰
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۰ ۰ (۰.۷۱) ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱.۷۹ ۱.۶۷ ۶۵,۰۱۵.۱۵ ۴۲,۱۵۳.۱۸
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۰.۷۴ ۰.۴۸ ۱,۳۹۵.۹۹ ۴۶۸.۳۴
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۰ ۰ (۰.۶۹) ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱.۳۱ ۰.۲۲ ۱۱,۳۴۸.۱۴ ۱۲۵.۶۴
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۰.۸۳ ۰.۰۶ ۱,۹۶۱.۴۱ ۲۲.۷۱
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۰ ۰ (۰.۷) ۰
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰ ۰ (۰.۷) ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۰.۴۴ (۰.۱۴) ۳۸۹.۳۶ (۳۹.۲۶)
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ (۰.۲۸) (۰.۴۶) (۶۴.۱) (۸۱.۵۶)
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱.۰۱ ۰.۴۶ ۳,۸۰۶.۵۶ ۴۲۸.۲۸
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۰.۶۲ ۰.۴۲ ۸۴۲.۶۲ ۳۶۶.۸۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۰.۴۲ ۰ ۳۶۴.۳۸ ۱.۱۸
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۰ ۰ (۰.۵۹) ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۰ ۰ (۰.۵۹) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱.۳۸ ۰.۶۱ ۱۴,۶۱۱.۴ ۸۲۷.۱۱
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱.۲۵ ۰.۱۶ ۹,۱۲۲.۲۲ ۸۰.۷۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ (۰.۱۷) ۰.۰۶ (۴۷.۱۵) ۲۶.۶۶
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ (۰.۱۴) ۰ (۳۹.۹۱) ۰