اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 33,490
تعداد واحدهای باقی مانده: 166,510
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 128,299,261,873
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,885,986
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,830,972
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,830,972
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک رفاه کارگران
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی هدف همکاران
مدیر سرمایه گذاری : مسعود زمانی شیشه گران , ,نوشین ناصری ,نوید رفیعی تبریزی
مدیر ثبت : کارگزاری بانک رفاه کارگران
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/04/15
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/25 3,885,986 3,830,972 0 0 96,687 0 63,197 33,490 128,299,261,873
  2 1396/12/24 3,886,111 3,831,098 0 0 96,687 14 63,197 33,490 128,303,476,520
  3 1396/12/23 3,889,042 3,833,779 0 0 96,687 0 63,183 33,504 128,446,927,301
  4 1396/12/22 3,875,522 3,820,453 0 71 96,687 0 63,183 33,504 128,000,471,390
  5 1396/12/21 3,867,274 3,812,209 0 0 96,616 4 63,183 33,433 127,453,589,722
  6 1396/12/20 3,863,239 3,808,258 0 0 96,616 13 63,179 33,437 127,336,730,833
  7 1396/12/19 3,890,783 3,835,486 0 0 96,616 0 63,166 33,450 128,296,998,831
  8 1396/12/18 3,903,455 3,848,033 0 0 96,616 0 63,166 33,450 128,716,690,670
  9 1396/12/17 3,903,592 3,848,170 0 0 96,616 0 63,166 33,450 128,721,274,474
  10 1396/12/16 3,903,729 3,848,307 0 0 96,616 0 63,166 33,450 128,725,859,842
  11 1396/12/15 3,911,798 3,856,262 0 0 96,616 13 63,166 33,450 128,991,960,840
  12 1396/12/14 3,928,150 3,872,403 0 0 96,616 0 63,153 33,463 129,582,228,505
  13 1396/12/13 3,932,931 3,877,116 0 0 96,616 0 63,153 33,463 129,739,941,132
  14 1396/12/12 3,937,245 3,881,371 0 0 96,616 0 63,153 33,463 129,882,302,134
  15 1396/12/11 3,978,691 3,922,284 0 0 96,616 0 63,153 33,463 131,251,381,620
  16 1396/12/10 3,978,832 3,922,424 0 0 96,616 0 63,153 33,463 131,256,075,049
  17 1396/12/09 3,978,971 3,922,563 0 0 96,616 0 63,153 33,463 131,260,737,763
  18 1396/12/08 3,995,925 3,939,277 0 0 96,616 0 63,153 33,463 131,820,036,933
  19 1396/12/07 3,981,014 3,924,581 0 0 96,616 0 63,153 33,463 131,328,255,987
  20 1396/12/06 3,982,630 3,926,176 0 68 96,616 0 63,153 33,463 131,381,623,310
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi