صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۰/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱,۹۳۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۵۸,۰۶۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۳۲,۴۶۶,۷۹۶,۸۹۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲,۵۴۲,۶۲۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲,۲۳۳,۸۸۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲,۲۳۳,۸۸۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۰/۲۸
اطلاعات صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۲۲,۵۴۲,۶۲۶ ۲۲,۲۳۳,۸۸۲ ۰ ۰ ۱۲۷,۲۸۰ ۰ ۸۵,۳۴۱ ۴۱,۹۳۹ ۹۳۲,۴۶۶,۷۹۶,۸۹۲
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۲۱,۸۵۲,۱۶۳ ۲۱,۵۵۴,۳۵۷ ۰ ۰ ۱۲۷,۲۸۰ ۰ ۸۵,۳۴۱ ۴۱,۹۳۹ ۹۰۳,۹۶۸,۱۸۱,۸۹۷
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۲۱,۸۵۳,۰۲۳ ۲۱,۵۵۵,۲۱۷ ۰ ۱,۵۳۶ ۱۲۷,۲۸۰ ۰ ۸۵,۳۴۱ ۴۱,۹۳۹ ۹۰۴,۰۰۴,۲۵۲,۳۳۰
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۲۱,۸۵۳,۸۸۱ ۲۱,۵۴۴,۷۵۴ ۰ ۱,۱۲۳ ۱۲۵,۷۴۴ ۵ ۸۵,۳۴۱ ۴۰,۴۰۳ ۸۷۰,۴۷۲,۶۷۹,۴۳۵
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۲۱,۴۹۵,۱۳۹ ۲۱,۱۹۱,۵۱۰ ۰ ۲,۳۳۶ ۱۲۴,۶۲۱ ۰ ۸۵,۳۳۶ ۳۹,۲۸۵ ۸۳۲,۵۰۸,۴۶۶,۱۶۳
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۲۱,۲۰۷,۸۲۰ ۲۰,۸۹۱,۸۴۵ ۰ ۵۶۹ ۱۲۲,۲۸۵ ۵ ۸۵,۳۳۶ ۳۶,۹۴۹ ۷۷۱,۹۳۲,۷۹۵,۴۵۳
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۲۰,۳۳۳,۲۵۳ ۲۰,۰۲۵,۰۹۹ ۰ ۱ ۱۲۱,۷۱۶ ۱۸۷ ۸۵,۳۳۱ ۳۶,۳۸۵ ۷۲۸,۶۱۳,۲۱۹,۶۶۵
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱۹,۴۱۰,۰۷۵ ۱۹,۱۱۵,۱۷۳ ۰ ۰ ۱۲۱,۷۱۵ ۰ ۸۵,۱۴۴ ۳۶,۵۷۱ ۶۹۹,۰۶۰,۹۹۹,۷۹۴
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱۹,۰۱۸,۱۶۰ ۱۸,۷۱۲,۵۲۰ ۰ ۰ ۱۲۱,۷۱۵ ۰ ۸۵,۱۴۴ ۳۶,۵۷۱ ۶۸۴,۳۳۵,۵۶۰,۹۲۵
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۹,۰۱۹,۰۴۱ ۱۸,۷۱۳,۴۰۱ ۰ ۴۲ ۱۲۱,۷۱۵ ۳,۰۲۰ ۸۵,۱۴۴ ۳۶,۵۷۱ ۶۸۴,۳۶۷,۷۷۸,۴۰۳
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۸,۹۹۳,۹۲۲ ۱۸,۷۱۱,۲۹۶ ۰ ۲ ۱۲۱,۶۷۳ ۰ ۸۲,۱۲۴ ۳۹,۵۴۹ ۷۴۰,۰۱۳,۰۶۰,۱۲۷
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱۹,۲۷۳,۹۹۵ ۱۸,۹۸۷,۳۶۱ ۰ ۴۱ ۱۲۱,۶۷۱ ۳۲۹ ۸۲,۱۲۴ ۳۹,۵۴۷ ۷۵۰,۸۹۳,۱۵۳,۵۳۱
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱۹,۸۸۹,۰۱۸ ۱۹,۵۹۳,۳۸۲ ۰ ۲۰ ۱۲۱,۶۳۰ ۱,۵۲۸ ۸۱,۷۹۵ ۳۹,۸۳۵ ۷۸۰,۵۰۲,۳۵۲,۹۰۳
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۹,۸۷۳,۴۰۹ ۱۹,۵۸۸,۵۵۶ ۰ ۲۶۳ ۱۲۱,۶۱۰ ۱۸۳ ۸۰,۲۶۷ ۴۱,۳۴۳ ۸۰۹,۸۴۹,۶۶۶,۳۶۵
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۲۰,۲۴۵,۸۷۸ ۱۹,۹۵۵,۱۳۳ ۰ ۰ ۱۲۱,۳۴۷ ۰ ۸۰,۰۸۴ ۴۱,۲۶۳ ۸۲۳,۴۰۸,۶۶۱,۱۶۱
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۲۱,۱۴۱,۳۹۰ ۲۰,۸۳۷,۸۵۱ ۰ ۰ ۱۲۱,۳۴۷ ۰ ۸۰,۰۸۴ ۴۱,۲۶۳ ۸۵۹,۸۳۲,۲۶۰,۳۳۸
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۲۱,۱۴۲,۲۷۴ ۲۰,۸۳۸,۷۳۶ ۰ ۲۲۴ ۱۲۱,۳۴۷ ۲ ۸۰,۰۸۴ ۴۱,۲۶۳ ۸۵۹,۸۶۸,۷۴۳,۵۳۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۲۱,۱۴۳,۱۴۳ ۲۰,۸۳۷,۹۶۳ ۰ ۲۰۶ ۱۲۱,۱۲۳ ۴۱ ۸۰,۰۸۲ ۴۱,۰۴۱ ۸۵۵,۲۱۰,۸۴۵,۱۷۸
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۲۰,۷۶۴,۷۸۴ ۲۰,۴۶۳,۷۰۰ ۰ ۴۹۳ ۱۲۰,۹۱۷ ۳۳۹ ۸۰,۰۴۱ ۴۰,۸۷۶ ۸۳۶,۴۷۴,۱۸۰,۹۵۷
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۲۰,۷۴۴,۳۴۷ ۲۰,۴۴۲,۳۹۱ ۰ ۱۹۵ ۱۲۰,۴۲۴ ۰ ۷۹,۷۰۲ ۴۰,۷۲۲ ۸۳۲,۴۵۵,۰۲۶,۶۸۷