شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به منظور ارائه خدمات زیرساختی یکپارچه و فراگیر به فعالان بازار سرمایه به ویژه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی و ایجاد درگاه واحد خدمات دهی به تمامی ارکان بازار، نهادهای مالی، ناشران و مخصوصا سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی، راه اندازی سامانه جامع اطلاعات مشتریان(سجام) را اعلام می نماید.خواهشمند است مشتریان محترم از طریق لینک زیر (اختصاصی  کارگزاری بانک رفاه) اقدام به ثبت نام نمایند. 

https://dara.csdiran.com/sejam/bourse/fromcompany/74KzFN04F7h1Cymud5UKDFIVPhE9mTme9dh4jhJ4H3J6HmNkqgYlt7A8Cdn8k

 

 

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/06/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 33,867
تعداد واحدهای باقی مانده: 166,133
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 217,460,335,176
قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,488,074
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,421,010
قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,421,010
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک رفاه کارگران
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی هدف همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : نوشین ناصری ,مسعود زمانی شیشه گران ,محمدرضا بیک زاده مقدم
مدیر ثبت : کارگزاری بانک رفاه کارگران
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/04/15
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/06/26 6,488,074 6,421,010 0 0 97,497 0 63,630 33,867 217,460,335,176
  2 1397/06/25 6,377,473 6,311,570 0 0 97,497 0 63,630 33,867 213,753,924,386
  3 1397/06/24 6,528,904 6,462,238 0 0 97,497 0 63,630 33,867 218,856,613,121
  4 1397/06/23 6,473,812 6,407,893 0 0 97,497 0 63,630 33,867 217,016,128,584
  5 1397/06/22 6,473,921 6,408,003 0 156 97,497 0 63,630 33,867 217,019,834,408
  6 1397/06/21 6,474,031 6,407,807 0 0 97,341 0 63,630 33,711 216,013,595,819
  7 1397/06/20 6,213,121 6,149,556 0 0 97,341 0 63,630 33,711 207,307,694,140
  8 1397/06/19 6,183,628 6,120,423 0 0 97,341 0 63,630 33,711 206,325,592,017
  9 1397/06/18 5,981,017 5,920,671 0 0 97,341 0 63,630 33,711 199,591,747,064
  10 1397/06/17 5,881,315 5,822,353 0 0 97,341 0 63,630 33,711 196,277,331,303
  11 1397/06/16 5,786,133 5,728,308 0 0 97,341 0 63,630 33,711 193,107,006,862
  12 1397/06/15 5,786,226 5,728,401 0 0 97,341 0 63,630 33,711 193,110,133,044
  13 1397/06/14 5,786,319 5,728,494 0 0 97,341 0 63,630 33,711 193,113,265,937
  14 1397/06/13 5,774,314 5,716,421 0 0 97,341 0 63,630 33,711 192,706,281,643
  15 1397/06/12 5,629,954 5,574,263 0 0 97,341 0 63,630 33,711 187,913,978,982
  16 1397/06/11 5,573,347 5,517,996 0 0 97,341 0 63,630 33,711 186,017,160,367
  17 1397/06/10 5,694,937 5,638,497 0 0 97,341 0 63,630 33,711 190,079,368,317
  18 1397/06/09 5,769,095 5,712,164 0 0 97,341 0 63,630 33,711 192,562,755,191
  19 1397/06/08 5,769,188 5,712,256 0 0 97,341 0 63,630 33,711 192,565,863,589
  20 1397/06/07 5,769,280 5,712,348 0 0 97,341 0 63,630 33,711 192,568,978,793