صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ AsasName اساسنامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۱۰ تمدید مدت فعالیت صندوق تغییرات اساسنامه
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ تمدید مهلت فعالیت صندوق تغییرات اساسنامه
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ تغییر صاحبان امضا تغییرات اساسنامه