صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, مجامع
عنوان خبر مجمع افزودن گواهی سپرده کالایی به اوراق مجاز صندوق
منبع -
مقدمه با سلام مجمع مذکور در تاریخ 11/7/1395 در ساعت 14 برگزار می گردد.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست