صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر کاهش نرخ کارمزد مدیر صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
منبع -
مقدمه نرخ کارمزد مدیر صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه کاهش یافت.
متن خبر

در تاریخ 1395/06/24 مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه با حضور 100 درصد دارندگان واحد سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده 28 صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده مقرر گردید، بند 8-3 امیدنامه صندوق، در مورد کارمزد مدیر به صورت ذیل تغییر یافت:

سالانه 1% ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه 0.2% از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق.

تغییر فوق در امیدنامه صندوق در تاریخ 1395/08/11 به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز رسید.

پیوست
مشاهده پیوست