صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اسامی حاضرین در مجمع 1397/07/02
منبع -
مقدمه اسامی حاضرین در مجمع 1397/07/02
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست