صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر برترین صندوق هفته
منبع -
مقدمه در هفته منتهی به سه شنبه 1شهریورماه 1390 صندوق سرمایه گذاری مشترک رفاه به عنوان برترین صندوق هفته انتخاب گردید.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست