صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر برترین صندوق یک ماه اخیر
منبع -
مقدمه صندوق سرمایه گذاری مشترک رفاه باز هم برترین صندوق کشور شناخته شد .
متن خبر

سایت www.fipiran.com که به مقایسه صندوق های سرمایه گذاری مشترک موجود در کشور می پردازد ، برای چندمین بار متوالی صندوق سرمایه گذاری مشترک رفاه را با بازده قریب به 12 درصد در یک ماه اخیر برترین صندوق کشور شناخت . این درحالی است که بیش از یک سال از عمر صندوق مذکور نمی گذرد و بازار سرمایه در ماههای گذشته دچار رکود و افت شدید قیمت ها بوده است . عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رفاه در دوران رکود بورس باعث ابراز رضایت سازمان بورس و اوراق بهادار شده است .

پیوست