صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر بازدهی خیره کننده صندوق سرمایه گذاری مشترک رفاه تیتر خبرگزاری های بورسی شده است
منبع -
مقدمه خبرگزاری های فارس ، بورس نیوز ، بورس 24 و بسیاری از خبرگزاریها عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رفاه را ستودند . این در حالی است که در آینده نزدیک نیز مژده خبر های خوشی را به سرمایه گذاران صندوق می دهیم .
متن خبر
پیوست