صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی -
عنوان خبر آخرین وضعیت مالی و عملیاتی پتروشیمی شیراز شفاف سازی شد
منبع -
مقدمه خبرگزاری فارس:در پی بازدهی 30درصدی سهام پتروشیمی شیراز در 22 روز سال جدید، مدیرعامل این شرکت 225 میلیارد تومانی آخرین وضعیت مالی و عملیاتی را شفاف سازی کرد.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست