صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی -
عنوان خبر خطر بزرگ در کمین حساب های بانکی
منبع -
مقدمه سوال اینجاست که چرا با وجود هشدارهای داده شده و اعلام نقص سیستم در پرداخت های الکترونیکی شبکه بانکی در طول یکساله گذشته، به تأمین امنیت حساب های بانکی افراد در کشور اهمیتی داده نشده و همچنان سکوت مدیران ادامه دارد؟ اگر این ادعاها با واقعیت سازگار است؛ معنای این سکوت چیست و چه کسانی باعث این نابسامان...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست