صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی -
عنوان خبر تحليل بنيادي شركت پتروشيمي پرديس
منبع -
مقدمه دي هر سهم شركت پتروشيمي پرديس (كه بيش از همه به 3 عامل نرخ تسعير ارز ، نرخ فروش محصولات صادراتي و ميزان صادرات وابسته است) ، بسيار محافظه كارانه اعلام شده است و شركت در هر حالتي به مقدار فروش بودجه شده خود دست مي يابد و تحقق سناريوي سوم حداقل تعديل مثبت ممكن قلمداد مي شود و در صورت عدم بروز مشكل جدي...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست