صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی -
عنوان خبر پیش بینی افزایش تقاضای فولاد در جهان
منبع -
مقدمه هفته گذشته مقامات شرکت آرسلور میتال، بزرگترین شرکت فولادسازی جهان نیز اعلام کرده بودند که روند مثبتی را از تقاضای فولاد در آمریکا در آمریکا مشاهده کرده اند؛ به عقیده آنها تقاضای فولاد در بازارهای جهانی رو به بهبود است.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست