صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی -
عنوان خبر حرکت "حکشتی" در رودخانه آرام سیاست تداوم دارد
منبع -
مقدمه به نظر می رسد بهبود مسایل سیاسی و بازگشت آرامش به این حوزه و نگاه مثبت به آینده سیاست کشور، بهترین دلیل برای شکل گیری این روند مثبت قیمتی در سهام گروه حمل و نقل باشد، چراکه این گروه به مسایل و اخبار این حوزه نگاه ویژه ای دارد.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست