صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی -
عنوان خبر بازی یک تیرودو نشان درواگذاری سهام فولادخوزستان
منبع -
مقدمه از یک سو دولت واگذاری سهام باقیمانده خود در کارخانه فولاد خوزستان (معادل 50.5 درصد سهام) بابت تسویه بدهی 36 هزار میلیارد تومانی به تأمین اجتماعی را در 28 اسفند ماه سال قبل به تصویب می رساند و از سویی دیگر در قبال این واگذاری و وجوه حاصل از فروش سهام آن، قصد دارد تا مطالبات 80 میلیارد تومانی پیمانکار...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست