صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی -
عنوان خبر فعلاً با این شرایط بسازید
منبع -
مقدمه معاملات اولین روز کاری از هفته جاری نیز به پایان رسید، اما همچنان بازار با بیم و امید از آینده در حال حاضر به نتایج مذاکرات هفته جاری در مسکو پیرامون فعالیت های هسته ای ایران چشم دوخته است. معاملاتی که اتفاق خاصی در آن رخ نداد و پایین بودن حجم معاملات بازار سهام همانند روزهای گذشته مهمترین نکته ای ب...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست