صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی -
عنوان خبر استقبال از صکوک مپنا در روز اول پذیره نویسی
منبع -
مقدمه با آغاز پذیره نویسی اوراق اجاره 200 میلیارد تومانی شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا) در فرابورس، خبرها از استقبال گسترده خریداران اغلب حقوقی بازار سهام از این اوراق حکایت دارد. با وجود رکود معاملات بازار سهام، بازار سوم فرابورس شاهد تکاپوی معامله گران حقوقی و حقیقی برای تحصیل بزرگترین اورا...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست