صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی -
عنوان خبر رشد 30 درصدی قیمت سهام تنها در عرض یک ماه
منبع -
مقدمه با توجه به مطالب عنوان شده و انتظاری که از مثبت بودن نتایج این مذاکرات وجود دارد، شرایط فعلی موقعیت خرید بسیار مناسبی به نظر می رسد و هر سرمایه گذاری که در شرایط فعلی در سهام پر پتانسیل سرمایه گذاری نکرده باشد، در آینده پشیمان خواهد شد.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست