صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی -
عنوان خبر تشویش سرمایه گذار و نبود شفافیت در سیاست گذاری ها، درد امروز معدنی ها
منبع -
مقدمه حسین ملاحسین آقا سرمایه گذاری های در دست انجام توسط شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و گهر زمین را حدود 1.5 میلیارد یورو اعلام داشت و مجموع سرمایه گذاری های تعیین شده جهت تحقق تولید 22 میلیون کنسانتره، 20 میلیون تن گندله و 5 میلیون تن فولاد با در نظر گرفتن زیر ساخت ها را بالغ بر 11 هزار میلیارد تومان تا سا...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست