صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی -
عنوان خبر افزایش سرمایه و سودآوری گروه بررسی شد
منبع -
مقدمه این موضوع پیشنهادی بوده که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده، اما اخذ این عوارض طبق قوانین برنامه پنجم توسعه ممنوع است. البته این پیشنهاد تنها مربوط به 11 قلم از محصولات پتروشیمی بوده تا نیاز داخل تأمین شود. اما طبق مذاکرات صورت گرفته انجمن صنفی با این وزارتخانه مقرر شده با افزایش میزان عرضه ...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست