صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی -
عنوان خبر خصوصی سازی داد ذوب آهن را هم درآورد
منبع -
مقدمه از طرفی با فروش نرفتن این میزان سهام بنابر مقررات موجود بابت رد دیون دولتی، بلوک 15 درصدی "ذوب" به احتمال فراوان به صندوق ذخیره فرهنگیان اختصاص خواهد یافت که از تخصص و استراتژی های توسعه ای در این صنعت برخوردار نبوده و تنها به دنبال سود تقسیمی شرکت در مجامع عادی سالیانه است. نگاه بدبینانه به موضوع ا...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست