صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی -
عنوان خبر بورس تا کجا پیش می رود؟
منبع -
مقدمه رشد قیمت سهام طی روزهای آتی عمدتاً مربوط به گروه ها و صنایعی خواهد بود که در حاکمیت روند نزولی اخیر در معاملات بورس بیشترین افت قیمتی را نظاره گر بودند، افزود: این گروه ها در هنگام شکل گیری روند مثبت و در نتیجه افزایش قیمت ها، می توانند در رأس سایر گروه ها قرار گیرند و به عنوان گروه های لیدر و پیشرو...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست