صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی -
عنوان خبر پنج گام مهم بانک ها برای حمایت از بازار سرمایه
منبع -
مقدمه اعضای کارگروه در نهایت مصوب کردند تا به‌ منظور تعیین راهکارهای اجرایی کردن مصوبات صورت‌گرفته، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار هماهنگی لازم را با بانک‌ها به عمل آورند که در نخستین گام، صبح امروز جلسه هماهنگی با بانک‌ها برای اجرایی کردن مصوبات کارگروه در وزارت امور اقتصادی و د...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست