صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی -
عنوان خبر مدیران مالی آثار تحریم ها را شفاف سازی کنند
منبع -
مقدمه در کنار صادراتی ها سهام شرکت هایی که محصولات خود را به قیمت بازارهای جهانی در داخل عرضه می کنند، می تواند در فهرست انتخابی سرمایه گذاران برای کسب سود از محل افزایش قیمت سهم باشند. در این میان صنایع پتروشیمی، معدنی و فلزات اساسی از جمله گروه های مورد نظر به شمار می روند.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست