صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی -
عنوان خبر دولت برای حمایت از مردم به آزاد سازی قیمت ها اعتقاد پیدا کند
منبع -
مقدمه چنانچه در زمان کنونی از بورس و سرمایه های مردم حمایت نشود سپاه گرسنگان از مناطق متوسط و فقرنشین به سمت شمال پایتخت (به دلیل کنز شدن منابع پولی ثروتمندان) برخلاف سال های قبل هجوم خواهند آورد و نقدینگی سرگردان به سمت احتکار مواد غذایی و پس از آن بازارهای کاذبی همچون طلا و ارز جذب خواهند شد." به عنوان ...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست