صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی -
عنوان خبر به آذرآب نگاه ویژه ای داریم/ ارسال کامل گزارش حسابرس به سازمان بورس و برگزاری مجمع سالیانه
منبع -
مقدمه ما تابع شایعات کذب نیستیم و هیچ زمانی، صدرا چه برای خود و یا برای شرکت های تابعه همچون آذرآب، مانعی برای انتشار اخبار امیدوار کننده و مثبت ایجاد نکرده است.مدیریت صدرا در خصوص آذرآب همواره در همه مجامع سهامداران، بر متفاوت بودن وضعیت این واحد اقتصادی با سایر شرکت های تجهیزاتی تأکید کرده و از افق روشن...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست