صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی -
عنوان خبر آغاز تولید کشنده و سواری با همکاری گروه بهمن
منبع -
مقدمه از اصلی ترین دلایل رشد سود سهام شرکت، افزایش صادرات به کشور عراق از طریق شرکت تراکتورسازی کردستان بوده، بطوریکه این شرکت سرمایه پذیر در سال 90 مبلغ 45 میلیارد ریال سودآوری برای شرکت تراکتور سازی ایران در برداشته است.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست