صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی -
عنوان خبر انگشت اتهامی که به سوی دیگران نشانه می رود
منبع -
مقدمه در حوزه مالی و اقتصادی و در شرایطی که تورم و رکود کسب سود را برای سرمایه گذار دشوار می سازد، اکثر افرادی که دست به توهین نسبت به شخصیت یک مقام مسئول می زنند، به دنبال مقصری برای اشتباهات خود می گردند.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست