صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی -
عنوان خبر محکومان ورشکستگی شرکت ها چه کسانی هستند؟
منبع -
مقدمه زدهی بازار سهام از ابتدای امسال تاکنون رقم قابل قبولی نبوده و روند آن برخلاف سایر بازارهای موازی با رونق مطلوبی همراه نگردیده است. از این رو خروج بخشی از سرمایه موجود در بورس را شاهد هستیم که بازگشت آن ملزم به تجدید نظر اساسی در شرایط عمومی اقتصاد کشور است تا با تغییر در برخی مؤلفه های اثرگذار، این ...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست