صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی -
عنوان خبر بانک صادرات و آرزوهای بر باد رفته
منبع -
مقدمه بانک صادرات با بیش از دو هزار میلیارد تومان سرمایه، از ابتدای امسال، طی هر ماه تنها موفق به تحقق 10 میلیارد تومان در آمد شده و حال آنکه چنانچه بانک مذکور با رها کردن خدمت بانکداری، به رهن و اجاره حداقل نیمی از شعبات خود روی می آورد به مراتب با درآمد بالاتری رو به رو و حداقل رضایت مندی صاحبان سهام را...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست