صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی -
عنوان خبر استقبال چشمگیر سرمایه گذاران از فرآیند پذیره نویسی
منبع -
مقدمه افزون بر پروژه های فعلی، چندین پروژه جدید نیز در دست اقدام است که در راستای اجرا و تکمیل آنها برای اخذ مجوز انتشار اوراق اجاره (صکوک) و اوراق مرابحه از سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام خواهد شد. در شركت هاي تابعه و زيرمجموعه گروه خودروسازي سايپا هم برنامه هايي براي انتشار اوراق مشاركت وجود دارد كه م...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست