صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی -
عنوان خبر اختیار فروش سهام، راهکاری برای برقراری تعادل قیمتی
منبع -
مقدمه چنانچه این اوراق جایگاه خود را در بازار به دست آورد و بتواند پاسخگویی تقاضای بازار سهام باشد، می تواند از سقوط قیمت ها جلوگیری کند. اما تحقق این امر مشروط به رعایت چند پیش شرط اساسی است، بدین ترتیب که بهتر است در درجه اول با توجه به شرایط کلی بورس در ایران، تنها سهامداران حقیقی و خرد بتوانند از این ...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست