صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی -
عنوان خبر "فولاژ" صادرکننده برتر سال 90 کشور
منبع -
مقدمه این شرکت در سال مالی 90 موفق به حفظ سهم تولید محصولات فولادی در بازار داخلی و همچنین افزایش بیش از 46 درصدی سود خالص به دلیل مدیریت هزینه ها و فروش شرکت شده است.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست