صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی -
عنوان خبر عقب نشینی غرب از ماجرای تاسیسات پارچین
منبع -
مقدمه محافل آمريكايي طي يك سال گذشته مدعي بودند ايران در تاسيسات پارچين آزمايشات اتمي انجام داده و اين مركز بايد بازرسي شود.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست