صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی -
عنوان خبر خالص ارزش دارایی های 540 تومانی "ومعادن"
منبع -
مقدمه انتظار می رود با ارایه گزارش های عملکردی شش ماهه اول سال جاری، معاملات سهام شرکت اصلی و شرکت های زیر مجموعه دوباره به شرایط ایده آل خود برگردد. چراکه تعدیل مثبت سودآوری بسیاری از شرکت های زیر مجموعه و نیز برنامه های افزایش سرمایه آنها اجرایی خواهد شد.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست