صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی -
عنوان خبر هر سهم "شتران" 75 هزار ریال قیمت خورد
منبع -
مقدمه با توجه به اینکه این شرکت پالایشگاهی سود هر سهم خود را برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 91 مبلغ 10 هزار و 304 ریال اعلام کرده، سرمایه گذاران در قیمت 75 هزار ریال، نسبت قیمت به عایدی 7.2 واحدی را به هر سهم "شتران" اختصاص دادند.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست