صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی -
عنوان خبر سکه به مدار صعود بازگشت!
منبع -
مقدمه وضعيت مه آلود بازار ارز نیز در حالي ادامه دارد كه وزير اقتصاد در نشست سالانه صندوق بين المللي پول و بانك هاي مرکزی جهان در توكيو از مهار نوسانات ارزي اخير خبر داده و اعلام كرده است كه ذخاير ارزي خارجي ايران وضعيت مناسبي دارند.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست