صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی -
عنوان خبر آینده صنعت پتروشیمی به کجا خواهد انجامید؟
منبع -
مقدمه واحدهای پتروشیمی در بحث عرضه ارز صادراتی در مرکز مبادلاتی ارزی پیش قدم شدند. اما دولت نیز باید با شرکت ها همکاری کند و در تأمین محصولاتی که تولید داخلی پاسخگویی نیاز مصرفی کشور نیست، اجازه واردات دهد.طبق قانون دولت اجازه ندارد برای صنایع صادراتی با ارزش افزوده بالا عوارض وضع کند و چنانچه این اقدام ص...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست