صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی -
عنوان خبر عرضه سنگین حقوقی ها، یک نگرانی بزرگ
منبع -
مقدمه دیدگاه سرمایه گذاران حقیقی نسبت به چشم انداز بازار در مقایسه با سرمایه گذاران حقوقی مثبت تر بوده و حجم زیادی از عرضه سهام که طی روزهای اخیر در معاملات رقم خورده، از ناحیه حقوقی ها بوده است. به عنوان مثال عرضه سنگین 150 میلیون سهمی در نماد "ذوب" توسط سازمان خصوصی سازی، اقدامی بود که هر سهمی به هر میز...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست