صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی اخبار اقتصادی
عنوان خبر سه عامل مؤثر در افت قیمت سکه در بازار آتی
منبع -
مقدمه بازار آتی سکه متأثر از برخی خبرها امروز بیش از 70 هزار تومان در هر قرارداد با کاهش همراه بود.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست