صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی اخبار بورس و شاخص ها
عنوان خبر دورنمای مثبت بورس با بهبود عوامل سیستماتیک
منبع -
مقدمه به نظر می رسد دورنمای فعلی بورس با شرایط کنونی مثبت بوده و آینده روشنی در انتظار سرمایه گذاران باشد.اما تمام کارشناسان بر این امر اتفاق نظر دارند که رشدهای تند و به عبارتی صعودهای هیجانی چندان مطلوب نیست، بلکه باید افزایش تدریجی در معاملات ایجاد شود. رشد جهشی روزهای گذشته بورس، عملکرد هیجانی سرمایه ...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست