صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی اخبار بورس و شاخص ها
عنوان خبر بورس، پُر توان برای صعود
منبع -
مقدمه در این روند که ناشی از نگاه سهامداران و سرمایه گذاران بر ارزندگی سهام بوده، بسیاری از شرکت ها نیز در حالی مورد معامله قرار می گیرند که قیمت سهام آنها همچنان به محدوده مطلوب قیمتی خود نرسیده است.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست