صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی اخبار اقتصادی
عنوان خبر سقوط بهای نفت به کمترین میزان در چهار ماه اخیر
منبع -
مقدمه پس ازرسیدن طوفان سندی به سواحل شرقی آمریکا که تعطیل یا نیمه تعطیل شدن پالایشگاههای این منطقه را به همراه داشته است، بهای نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت و به کمترین میزان آن در چهار ماه اخیر رسید.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست