صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی اخبار اقتصادی
عنوان خبر جاده خودروسازها در بورس تغییر کرد
منبع -
مقدمه سهام شرکت‌های خودرویی که روزهای گذشته منفی بودند، امروز در نتیجه اثر چند عامل با رشد 4 درصدی قیمت و صف خرید مواجه شدند، تا جاده خودروسازها فعلا تغییر کند.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست