صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی اخبار اقتصادی
عنوان خبر پیگیری برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها/ دیوان محاسبات: مستندات بدهید
منبع -
مقدمه بر اساس جدیدترین اطلاعات به دست آمده، پیگیری برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها در اواخر سال گذشته به دیوان محاسبات رسیده و این نهاد از طرفین، مستندات و توضیحات مطالبه کرده است...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست