صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی اخبار اقتصادی, اخبار بورس و شاخص ها
عنوان خبر نفت در روند صعودی
منبع -
مقدمه با بررسی نمودار هفتگی و ماهیانه به این نتیجه می رسیم که این کالا در یک روند صعودی قرار دارد . نمودار روزانه حاکی از آن است که بازار یک اصلاح روند به سمت پایین دارد و می تواند خط حمایت را همانطور که مشخص کرده ایم پیدا کند . اگر این روند ادامه پیدا کند انتظار داریم که نفت یک روند صعودی را برای چند هفت...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست