صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی اخبار بورس و شاخص ها
عنوان خبر بورس ایران 47 ساله شد...
منبع -
مقدمه 15 بهمن هر سال،سالروز شروع به کار بورس اوراق بهادار ایران است.بورسی که با تخته سیاه و گچ آغاز به کار کرد و هم اکنون از آخرین تکنولوژی ها استفاده می کند، اما به رغم سپری شدن 46 سال از عمر آن هنوز به بلوغ کامل نرسیده است.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست