صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی اخبار بورس و شاخص ها
عنوان خبر تاریخی‌ترین روز شاخص بورس با پرواز 1264 واحدی ثبت شد...
منبع -
مقدمه در پی بازگشایی نماد پالایشگاه اصفهان هر سهم این شرکت مشمول اصل 44، 250 درصد رشد کرد تا به مدد آن شاخص بورس با پرواز 1264واحدی تاریخی‌ترین روز خود در عمر 47 ساله را به ثبت برساند.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست